ถังบำบัดน้ำเสียรวมไร้อากาศ TN Model Total waste water treatment tank with aerobic bio filter

Post date 24 Jul 2018 Latest update 31 Jul 2018 11:21:40 time visit 12 hits

post picture

Descriptions

TN Model

Total waste water treatment tank with aerobic bio filter


Total waste water treatment tank with separated inflow, divided into toilet waste water chamber, ohter domestic waste water chamber and anaerobic filter chamber.


– Easy installation

– Low maintenance cost

– Fluctuated flow waste water allowable

– High stability even if overloaded

– For all domestic waste water
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


โทร. 088-165-5656


Email : octatanksale@gmail.com
ถังบำบัดโรงงาน, ถังบำบัดชนิดเติมอากาศ, ถังบำบัดไม่เติมอากาศ, ถังบำบัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ถังบำบัดน้ำเสียโรงงาน, ถังบำบัด, ถังบำบัดน้ำเสีย, ถังดักไขมัน, ถังบำบัดน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน, ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่, ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป


comment

price unknown

  • Postname : www.octatank.com
  • Requirement : For Sale
  • Condition : unknown
  • Post date : 24 Jul 2018
  • Latest Update : 31 Jul 2018 11:21:40 time.
  • Address : www.octatank.com
  • Country : Classified Ad posting Thailand
  • Telephone no. : 088-165-5656
  • Email : octatanksale@gmail.com